Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Biuletyn Informacji Publicznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Centrum Edukacji Artystycznej


Przedmioty Obowiązujące Uczniów w Szkole - Filia II st.

PRZEDMIOTY OBOWIĄZUJĄCE PSM II st. Wydz. Instrumentalny


( wszystkie zajęcia z Panią Joanną Podwojewską)


KLASA I (PSM II st. wydz. instrumentalny)


Instrument główny......... 2 x 45 min.


Kształcenie słuchu......... 2 x 45 min.


Zasady muzyki............... 1 x 45 min.


Literatura Muzyczna...... 2 x 45 min.


Chór/Orkiestra


KLASA II (PSM II st. wydz. instrumentalny)


Instrument główny......... 2 x 45 min.


Kształcenie słuchu......... 2 x 45 min.


Fortepian........................1 x 30 min.


Zasady muzyki...............1 x 45 min.


Literatura muz................1 x 45 min.


Chór/Orkiestra


KLASA III (PSM II st. wydz. instrumentalny)


Instrument główny......... 2 x 45 min.


Kształcenie słuchu......... 2 x 45 min.


Fortepian........................ 1 x 30 min.


Historia muzyki.............. 2 x 45 min.


Harmonia muzyczna....... 2 x 45 min.


Chór/Orkiestra


KLASA IV (PSM II st. wydz. instrumentalny)


Instrument główny......... 2 x 45 min.


Kształcenie słuchu......... 2 x 45 min.


Fortepian obowiązkowy. 1 x 30 min.


Historia muzyki.............. 2 x 45 min.


Harmonia muzyczna....... 2 x 45 min.


Chór/Orkiestra


KLASA V (PSM II st. wydz. instrumentalny)


Instrument główny......... 2 x 45 min.


Kształcenie słuchu......... 2 x 45 min.


Fortepian........................ 1 x 30 min.


Historia muzyki.............. 2 x 45 min.


Harmonia muzyczna....... 2 x 45 min.


Formy muzyczne............ 2 x 45 min.


Chór/Orkiestra


KLASA VI (PSM II st. wydz. instrumentalny)


Instrument główny......... 3 x 45 min.


Fortepian obowiązkowy 1 x 30 min.


Kształcenie słuchu......... 2 x 45 min.


Historia muzyki.............. 2 x 45 min.


Formy muzyczne............. 2 x 45 min.


Chór/Orkiestra
Państwowa Szkoła Muzyczna