Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biuletyn Informacji Publicznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Centrum Edukacji Artystycznej


GRATULACJE

GRATULUJEMY!!!


uczniom naszej szko??y wyników


Przegl?du Pianistycznego w M??awie


KATEGORIA I (klasy I-II/6 i I/4):


II Nagroda


Nel Rynkowska-Marut - ucz. kl. II/6 naucz. J. Makijonko


III Nagroda


Zofia Jackowska – ucz. kl. I/6 naucz. A. Sychowski


KATEGORIA II (klasy III-IV/6 i II/4):


I Nagroda


?ucja Kochma??ska - ucz. kl. IV/6 naucz. T. Fedorczuk – Eichler


Wyró??nienie


Zofia ??migowska – ucz. kl. IV/6 naucz. M. Marut


KATEGORIA III (klasy III-IV/4 i V-VI/6):


I Nagroda


Nie przyznano


II Nagroda ex:


Wiktoria ??erek - ucz. kl. VI/6 naucz. T. Fedorczuk-Eichler


III Nagroda ex:


Alicja Perczy??ska - ucz. kl. VI/6 naucz. T. Fedorczuk-Eichler


Wyró??nienie


Klaudia Rycharska – ucz. kl. IV/4 naucz. M. Marut


Marceli Grzegorzewski - ucz. kl. VI/6 naucz. T. Fedorczuk-Eichler
Państwowa Szkoła Muzyczna