Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Biuletyn Informacji Publicznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Centrum Edukacji Artystycznej


GRATULACJE

GRATULUJEMY!!!


uczniom naszej szko??y wyników


Przegl?du Skrzypcowego w M??awie


KATEGORIA I (klasy I-II/6 i I/4):


Wyró??nienie


Piotr Dubert – ucz. kl. I/6 naucz. J. Kierczy??ska-Kuli??ska


KATEGORIA II (klasy III-IV/6 i II/4):


III Nagroda


Jakub Harnaszkiewicz – ucz. kl. III/6 naucz. J. Kierczy??ska-Kuli??ska


  


Wyró??nienie


Marta Skibi??ska – ucz. kl. IV/6 naucz. J. Kierczy??ska-Kuli??ska
Państwowa Szkoła Muzyczna