Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Centrum Edukacji Artystycznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biuletyn Informacji Publicznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory


PODZI?KOWANIA

Drodzy Uczniowie.


Mam nadziej?, ??e wypocz?li??cie po trudach pi?tkowych spektakli.


Byli??cie wspaniali!!!


Wiem, ??e mimo zm?czenia, do ko??ca dali??cie z siebie wszystko. Wasza postawa graniczy z profesjonalizmem godnym prawdziwych artystów. Wasza kreatywno??? i liczne talenty wzbudza??y zdumienie, podziw, u??miech, ale i ??zy wzruszenia.


Bardzo, bardzo serdecznie Wam dzi?kuj? za zaanga??owanie i ci???k? prac?, któr? wykonali??cie wraz z nauczycielami, dzi?ki czemu, kszta??t i poziom spektakli przeszed?? moje naj??mielsze oczekiwania.


Dzi?kuj? serdecznie nauczycielom, tym, którzy pomagali Wam w przygotowaniach do gry w zespo??ach, a przede wszystkim Pani Ma??gosi i Pani Asi oraz Panu Adamowi.


Podzi?kowanie kieruj? te?? do Rodziców za wyrozumia??o??? i wsparcie, szczególnie do tych, którzy mogli by? na spektaklach i pomóc nam od strony organizacyjnej. Dla tych Rodziców, którzy spektakli nie widzieli, przewidujemy przedstawienie w Wielkim Tygodniu we wtorek w siedzibie szko??y.


Joanna Makijonko.


Ps.


Posiadamy poka??ne materia??y filmowe i fotograficzne z pocz?tkowych spektakli i z Opinogóry. Po dokonaniu wyboru najlepszych zdj?? i filmów zamie??cimy je na naszym Facebooku............. A tymczasem tylko kilka fotek.
Państwowa Szkoła Muzyczna