Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Edukacji ArtystycznejTrójka uczniów Dariusza Dzi?gielewskiego wywalczy??a nagrody na Konkursie Muzyki Barokowej w Ostro???ce.

 

4 czerwca 2013r. odb?dzie si? audycja i wywiadówka uczniów  klasy fletu - p. Ewy Liebchen . Sala koncertowa udost?pniona od 17:00 do 19:00

3 grudnia 2013r. - audycja i wywiadówka w klasie p. Ewy Liebchen i Justyny Kierczy??skiej. Sala zarezerwowana od godz. 18.00 

 

14 maja 2013r, od godziny 11:00,  odb?d? si? konsultacje  z prof. A. Artykiewiczem ( Akademia Muzyczna w Gda??sku) .

 28 maja 2013r - przes??uchania pianistyczne w M??awie

Jakub Ochnio, ucze?? z klasy p. Tatiany Fedorczuk - b?dzie uczestniczy?? w ??yrardowskim Konkursie M??odych Pianistów, który odb?dzie si? w dniach : 23-24 maja 2013r. 

5 czerwca, godz. 10:00 - egz. z fortepianu g??ównego

6 grudnia 2013r. - audycja i wywiadówka w klasie p.Micha??a Kaszubowskiego

20 grudnia - przes??uchanie pó??roczne z fortepianu g??ównego 

16 grudnia - audycja i wywiadówka w klasach Moniki Marut i Emilii Kr?tkowskiej. Sala zarezerwowana od godz. 16.00   

11 czerwca 2014 - przes??uchanie roczne z fortepianu.

4 czerwca, uczniowie klasy skrzypiec  p. Justyny Kierczy??skiej-Kuli??skiej oraz klasy fletu  p.Ewy Liebchen - zagraj? na audycji. Po koncercie odb?dzie si? wywiadwka w tych klasach. Sala udost?pniona od godziny 17:00

29 maja - konkurs skrzypcowy w M??awie, przeznaczony dla Szkó?? Muzycznych I stopnia

11 czerwca , godz. 16:00 - egz. z instrumentów d?tych i skrzypiec.

3 grudnia 2013r.   -   Audycja i wywiadówka w klasie Pani Justyny Kierczy??skiej-Kuli??skiej. Sala udost?pniona od godz. 18.00

Państwowa Szkoła Muzyczna