Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Edukacji Artystycznej


Bezpieczny Powrót Do Szkoły

Bezpieczny Powrót Do Szkoły


10 zasad dla ucznia


• Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu


• Często myj ręce


• Nie dotykaj oczu, ust i nosa


• Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie


• Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela


• Używaj tylko własnych przyborów szkolnych


• Spożywaj swoje jedzenie i picie


• Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw


• Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela


• Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa prze i po lekcjach


Wskazówki dla rodzica


• Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka


• Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii


• Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są obcięci kwarantanną


• Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli


• Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń


• Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku


• Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków


• W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, rowerze


• Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu


• Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich
Państwowa Szkoła Muzyczna