Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Centrum Edukacji Artystycznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biuletyn Informacji Publicznej


WYNIKI BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH - Nabór dodatkowy

WYNIKI BADANIA PRZYDATNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH PSM I ST W CIECHANOWIE


Nabór dodatkowy


 


Osoby zakwalifikowane


1. Mateusz Ceranowski


2. Zofia Anna Manista


3. Alicja Pabich


  


Osoby niezakwalifikowane


- brak-


 


 Minimalna liczba punktów do zakwalifikowania do przyjęcia wynosi 20 pkt.


Zakwalifikowanie się kandydata nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.


Lista osób przyjętych będzie ogłoszona po 04.08.2020r.


 


Przewodnicząca komisji: Joanna Podwojewska


Ciechanów 26.06.2020 r.
Państwowa Szkoła Muzyczna