Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Centrum Edukacji Artystycznej

Biuletyn Informacji Publicznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


WYNIKI BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

WYNIKI BADANIA PRZYDATNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH  PSM I ST W CIECHANOWIE


Osoby zakwalifikowane


1. Bartosz Jastrzębski


2. Jerzy Jan Kurbanow


3. Amelia Szymonik


4. Igor Rybak


5. Julia Agata Blaszkiewicz


6. Adam Szymonik


7. Filip Pawłowski


8. Franciszek Filip Ochnio


9. Jan Fednik 10. Gabriela Jarczewska


11. Nikola Grzymkowska


12. Olga Jastrzębska


13. Krzysztof Kurbanow


Osoby niezakwalifikowane


1. Antoni Staszewski


2. Zuzanna Borkowska


3. Tymon Korpalski


Minimalna liczba punktów do zakwalifikowania do przyjęcia wynosi 20 pkt.


Zakwalifikowanie się kandydata nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.


Lista osób przyjętych będzie ogłoszona po 04.08.2020r.


Przewodnicząca komisji: Małgorzata Lewandowska


Ciechanów 16.06.2020 r.
Państwowa Szkoła Muzyczna