Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Edukacji Artystycznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory


Konsultacje z nauczycielami dla uczniów wszystkich szkół artystycznych

Od 8 czerwca br. uruchamiamy konsultacje z nauczycielami dla uczniów ze wszystkich typów szkół artystycznych oraz możliwość korzystania przez nich z biblioteki szkolnej to zmiany ujęte w podpisanym dziś, 5 czerwca rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.


Od 8 czerwca uruchamiamy konsultacje z nauczycielami dla uczniów wszystkich szkół artystycznych Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wynika z potrzeby umożliwienia uczestniczenia w konsultacjach wszystkim uczniom szkół artystycznych, nie tylko z pionem ogólnokształcącym. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej


Materiały:


Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b


Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b.pdf 0.29MB


Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b


Uzasadnienie​_nowelizacji​_rozporządzenia​_MEN​_30b.pdf 0.11MB 
Państwowa Szkoła Muzyczna