Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Centrum Edukacji Artystycznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biuletyn Informacji Publicznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory


Regulamin Bezpieczeństwa Podczas Przesłuchań

 Począwszy od godz. 15:00 co 15 min. odbędą się przesłuchania pojedynczych kandydatów.


 Godziny przesłuchań zostaną z kandydatami ustalone indywidualnie drogą telefoniczną.


 Na przesłuchanie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa.


 Z kandydatem może przyjść do szkoły tylko 1 rodzic/opiekun.


 Zarówno kandydat jak i jego rodzic/opiekun winni być zaopatrzeni w maseczki lub przyłbice – kandydat będzie ją mógł zdjąć na Sali podczas przesłuchania.


 Przed wejściem do szkoły będzie dokonywany pomiar temperatury ciała.


 Jednocześnie prosimy o zdezynfekowanie rąk przygotowanym przez szkołę środkiem.


 W szkole może jednocześnie oczekiwać na przesłuchanie tylko 2 kandydatów wraz z rodzicem/opiekunem z zachowaniem bezpiecznej 1,5m odległości od drugiej osoby.


 Pozostałe osoby oczekują przed budynkiem szkoły unikając gromadzenia się w większych grupach.
Państwowa Szkoła Muzyczna