Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Biuletyn Informacji Publicznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Centrum Edukacji Artystycznej


I Festiwal Piosenki Wojciecha Młynarskiego

I Festiwal Piosenek Wojciecha Młynarskiego


„Strasznie lubię Cię piosenko ”


ORGANIZATORZY


Fundacja Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami pod hasłem „W hołdzie Ks. Bp. Janowi Chrapkowi”


Dom Kultury „IDALIN” w Radomiu


WSPÓŁORGANIZATORZY


Fundacja FAnK Danuty Błażejczyk „Apetyt na Kulturę”


Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu


Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Radomiu


PATRONAT HONOROWY


Fundacja im. Wojciecha Młynarskiego


Adam Struzik – Marszałek Mazowsza


Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty


Radosław Witkowski – Prezydent Miasta Radomia


Danuta Błażejczyk – wokalistka Prezes Fundacji FAnK


ZASADY UCZESTNICTWA:


1. W festiwalu udział biorą wszyscy chętni w następujących kategoriach wiekowych - dzieci (10-15), młodzież (15-18 lat), dorośli (od 18 do....), mieszana (kategoria mieszana/zróżnicowana wiekowo).


2. W festiwalu mogą uczestniczyć: soliści, duety, zespoły i inne podmioty wykonawcze występujące amatorsko – reprezentujące: szkoły, domy kultury, organizacje społeczne i młodzieżowe oraz osoby prywatne, organizacje polonijne itp. a) w prezentacjach dopuszczalny jest akompaniament instrumentalny lub półplayback


3. Wykonawca przygotowuje i prezentuje 2 - piosenki autorstwa Wojciecha Młynarskiego. Dopuszcza się wykonanie 3 utworu na życzenie jurorów.


4. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom.


5. Zgłoszenia wg. załączonego wzoru należy przesłać na adres mailowy: biuro@raskip.org do dnia 15.10.2019r.


6. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z godziną rozpoczęcia przesłuchań i prób mikrofonowych organizatorzy przekażą zgłoszonym wykonawcom mailowo do dnia 18.10.2019r.


7. Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 602-418-481, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@raskip.org,


8. Utwory podane na karcie zgłoszenia są obowiązujące i nie podlegają zmianom.


9. Zgłoszenie niekompletne lub źle wypełnione będzie odrzucone.


10. Przyjazd wykonawców odbywa się na koszt zgłaszającego.


11. Terminy przesłuchań :


a) przesłuchania konkursowe - 25 październik 2019 (piątek) - Radom, Dom Kultury IDALIN przy ul. Bluszczowej 6.


b) Koncert Galowy z udziałem GWIAZDY – Danuty Błażejczyk oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 25 października 2019r. (piątek) o godz. 17.oo w Domu Kultury IDALIN w Radomiu przy ul. Bluszczowej 6/8 Do Koncertu Laureatów jury typuje wykonawców z 1 utworem. Udział nominowanego w koncercie galowym jest obowiązkowy


12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.


UWAGA!


„Objęcie patronatem niniejszego festiwalu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły”
Państwowa Szkoła Muzyczna