Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Biuletyn Informacji Publicznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Centrum Edukacji Artystycznej


WYNIKI BADANIA PRZYDATNO??CI KANDYDAT??W DO KLAS PIERWSZYCH

WYNIKI BADANIA PRZYDATNO??CI DLA KANDYDATÓW


DO KLAS PIERWSZYCH PSM I ST W CIECHANOWIE


Osoby zakwalifikowane


1. Magdalena Roman


2. Lidia Ma??kiewicz


3. Aleksandra Dybikowska


4. Pola Nosarzewska


5. Jakub Kwiatkowski


6. Maria ?aci??ska


7. Lena Kami??ska


8. Olga Rychlik


9. Zuzanna Wilkowska


10. Maria Jackowska


11. Maja Czachowska


12. Emilia ??bikowska


13. Olga ??bikowska


14. Maria Tetkowska


15. Aleksandra Bukacka


16. Kornelia Bie??kowska


17. Kinga ?ojewska


18. Wiktoria Ogonowska


19. Antoni Konwerski


20. Bartosz Or??owski


21. Paulina Sczepa??ska


22. Dominik Szczepa??ski


23. Filip Czarnowski


 


Osoby niezakwalifikowane


1. Izabela Rutkiewicz


2. Antoni Perzanowski


3. Zuzanna Walendzewicz


4. Zuzanna Borkowska


5. Anna Bara??ska


6. Katarzyna M??odzianowska


 


Minimalna liczba punktów do zakwalifikowania do przyj?cia wynosi 20 pkt.


Zakwalifikowanie si? kandydata nie jest równoznaczne z przyj?ciem do szko??y.


Lista osób przyj?tych b?dzie og??oszona po 05.08.2019 r.


Przewodnicz?ca komisji: EWA LIEBCHEN


Ciechanów 20.05.2019 r.
Państwowa Szkoła Muzyczna