Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Biuletyn Informacji Publicznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Centrum Edukacji Artystycznej


G??RA GROSZA

Informujemy, i?? Nasza Szko??a ju?? po raz drugi bierze udzia?? w XIX edycji Góra Grosza, akcji zbierania monet w ca??ej Polsce, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Zebrane pieni?dze zostan? przekazane na pomoc dla najbardziej potrzebuj?cych dzieci, które nie wychowuj? si? w swojej rodzinie.


Akcja trwa od 26 listopada 2018 do 02 stycznia 2019 roku. Urna do zbiórki znajduje si? na korytarzu szko??y.


Ka??da drobna moneta mo??e pomóc Twojemu koledze lub kole??ance.


Serdecznie zapraszamy do wzi?cia udzia??u.
Państwowa Szkoła Muzyczna