Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Biuletyn Informacji Publicznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Centrum Edukacji Artystycznej


WYNIKI BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH - Rekrutacja uzupełniająca

WYNIKI BADANIA PRZYDATNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH PSM I ST W CIECHANOWIE


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA


Osoby zakwalifikowane


1. Oliwia Brach


2. Michał Grabowski


3. Julia Smolińska


4. Karol Kuklak


5. Amelia Wyrzykowska


6. Maja Orłowska


7. Miłosz Głusniewski


Osoby niezakwalifikowane


- brak –


Minimalna liczba punktów do zakwalifikowania do przyjęcia wynosi 20 pkt.


Zakwalifikowanie się kandydata nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.


Lista osób przyjętych będzie ogłoszona po 05.08.2018 r.


Przewodnicząca komisji: EWA LIEBCHEN


Ciechanów 13.06.2018 r.
Państwowa Szkoła Muzyczna