Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Centrum Edukacji Artystycznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Biuletyn Informacji Publicznej


III WEWN?TRZSZKOLNY KONKURS ZESPO???W KAMERALNYCH ??GRAMY RAZEM?

Zapraszamy do udzia??u wszystkich uczniów! Zespo??y instrumentalne i wokalno-instrumentalne!
w
... czytaj więcej

Wywiad??wka p????roczna

Dnia 15 stycznia 2019r.
wtorek
... czytaj więcej

??YCZENIA ??WI?TECZNE

Zdrowych, pogodnych i pe??nych rado??ci ??wi?t Bo??ego Narodzenia, wielu wspania??ych chwil sp?dzonych w gronie najbli??szych, a tak??e wszelkiej pomy??lno??ci w nadchodz?cym ... czytaj więcej

UWAGA

Dnia 24 grudnia 2018r. szko??a jest zamkni?ta... czytaj więcej

Zimowa przerwa ??wi?teczna

Zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego 2018/2019
ZIMOWA PRZERWA ??WI?TECZNA PRZYPADA W DNIACH: 23 GRUDNIA – 31 GRUDNIA 2018r.
W tym czasie szko??a ... czytaj więcej

KONCERT KOL?D

Uczniowie PSM I stopnia w Ciechanowie
serdecznie zapraszaj? na
... czytaj więcej

Nowe Godziny Pracy Biblioteki Szkolnej

UWAGA
Nowe godziny pracy biblioteki szkolnej. Od 05 grudnia ... czytaj więcej

G??RA GROSZA

Informujemy, i?? Nasza Szko??a ju?? po raz drugi bierze udzia?? w XIX edycji Góra Grosza, akcji zbierania monet w ca??ej ... czytaj więcej

Koncert Fortepianowy z okazji 100-lecia Niepodleg??o??ci

Koncert Fortepianowy z okazji 100-lecia Niepodleg??o??ci za nami....
W zakladce galeria mo??na obejrze? zdj?cia z tego koncertu.... czytaj więcej

Kiermasz ksi???ki

UWAGA
W dniach 28 ... czytaj więcej

strona 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ..

Państwowa Szkoła Muzyczna