Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Edukacji Artystycznej


Pr??ba Generalna

Próba generalna dla klas I-III przed wyst?pem 29 marca odb?dzie ... czytaj więcej

DRODZY RODZICE

Drodzy Rodzice.
We wtorek 26.III w Muzeum w Opinogórze wystawiamy 3 spektakle Moniuszkowskie dla szkó?? ... czytaj więcej

Gratulacje dla nauczyciela

GRATULUJEMY
Pani Tetjanie Fedorczuk - Eichler
... czytaj więcej

GRATULACJE

GRATULACJE!!
dla
... czytaj więcej

WYNIKI III WEWN?TRZSZKOLNEGO KONKURSU ZESPO???W KAMERALNYCH "GRAMY RAZEM"

PSM IM. STANIS?AWA MONIUSZKI W CIECHANOWIE
III WEWN?TRZSZKOLNY KONKURS ZESPO?ÓW KAMERALNYCH „GRAMY ... czytaj więcej

DRODZY RODZICE

Drodzy Rodzice!
   W bie???cym roku z okazji 200 rocznicy urodzin ... czytaj więcej

Informacja

Twórcy pierwszego ??piewnika Unii Europejskiej zapraszaj? do g??osowania na sze??? piosenek, które b?d? w tym wydawnictwie reprezentowa? Polsk?. W??ród ... czytaj więcej

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej CEA

AGNIESZKA OLSZA??SKA
Dy??ury: ... czytaj więcej

FERIE ZIMOWE

Zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego 2018/2019
FERIE ZIMOWE PRZYPADAJ? W DNIACH: 28 ... czytaj więcej

List Minister Edukacji Narodowej dotycz?cy przeciwdzia??ania dopalaczom i bezpiecze??stwa uczni??w podczas ferii zimowych

Warszawa, 15 stycznia 2019 r.
Szanowni Pa??stwo,
Dyrektorzy szkó?? i placówek o??wiatowych,
uczniowie ... czytaj więcej

strona 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..

Państwowa Szkoła Muzyczna