Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Centrum Edukacji Artystycznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Biuletyn Informacji Publicznej


GRATULACJE

GRATULACJE!!
dla
... czytaj więcej

WYNIKI III WEWN?TRZSZKOLNEGO KONKURSU ZESPO???W KAMERALNYCH "GRAMY RAZEM"

PSM IM. STANIS?AWA MONIUSZKI W CIECHANOWIE
III WEWN?TRZSZKOLNY KONKURS ZESPO?ÓW KAMERALNYCH „GRAMY ... czytaj więcej

DRODZY RODZICE

Drodzy Rodzice!
   W bie???cym roku z okazji 200 rocznicy urodzin ... czytaj więcej

Informacja

Twórcy pierwszego ??piewnika Unii Europejskiej zapraszaj? do g??osowania na sze??? piosenek, które b?d? w tym wydawnictwie reprezentowa? Polsk?. W??ród ... czytaj więcej

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej CEA

AGNIESZKA OLSZA??SKA
Dy??ury: ... czytaj więcej

FERIE ZIMOWE

Zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego 2018/2019
FERIE ZIMOWE PRZYPADAJ? W DNIACH: 28 ... czytaj więcej

List Minister Edukacji Narodowej dotycz?cy przeciwdzia??ania dopalaczom i bezpiecze??stwa uczni??w podczas ferii zimowych

Warszawa, 15 stycznia 2019 r.
Szanowni Pa??stwo,
Dyrektorzy szkó?? i placówek o??wiatowych,
uczniowie ... czytaj więcej

III WEWN?TRZSZKOLNY KONKURS ZESPO???W KAMERALNYCH ??GRAMY RAZEM?

Zapraszamy do udzia??u wszystkich uczniów! Zespo??y instrumentalne i wokalno-instrumentalne!
w
... czytaj więcej

Wywiad??wka p????roczna

Dnia 15 stycznia 2019r.
wtorek
... czytaj więcej

??YCZENIA ??WI?TECZNE

Zdrowych, pogodnych i pe??nych rado??ci ??wi?t Bo??ego Narodzenia, wielu wspania??ych chwil sp?dzonych w gronie najbli??szych, a tak??e wszelkiej pomy??lno??ci w nadchodz?cym ... czytaj więcej

strona 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..

Państwowa Szkoła Muzyczna