Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Edukacji Artystycznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


Koncert Fortepianowy z okazji 100-lecia Niepodleg??o??ci

Koncert Fortepianowy z okazji 100-lecia Niepodleg??o??ci za nami....
W zakladce galeria mo??na obejrze? zdj?cia z tego koncertu.... czytaj więcej

Kiermasz ksi???ki

UWAGA
W dniach 28 ... czytaj więcej

Koncert fortepianowy

Pa??stwowa Szko??a Muzyczna I stopnia
im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie
serdecznie ... czytaj więcej

Zabawa Andrzejkowa

Samorz?d Uczniowski
Pa??stwowej Szko??y Muzycznej ... czytaj więcej

Koncert

Ciechanowskie Stowarzyszenie "Pro Musica Scholarium"
oraz
Pa??stwowa ... czytaj więcej

UWAGA KONKURS

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze organizuje zabaw? konkursow? dla m??odych pianistów.
W dniu 1 ... czytaj więcej

Koncert Pie??ni Patriotycznych

Pa??stwowa Szko??a Muzyczna I stopnia im. St. Moniuszki w Ciechanowie
zaprasza na
... czytaj więcej

DZIE?? WOLNY

Dzie??: 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym. W tym dniu szko??a jest zamkni?ta.... czytaj więcej

DZIE?? WOLNY

Dzie??: 02 listopada 2018r. jest dniem wolnym od zaj?? dydaktycznych.
 
W tym dniu ... czytaj więcej

Koncert dla Niepodleg??ej

UWAGA!!
DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE SZKÓ? ARTYSTYCZNYCH
s? jeszcze ... czytaj więcej

strona 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..

Państwowa Szkoła Muzyczna