Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Biuletyn Informacji Publicznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Centrum Edukacji Artystycznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory


FERIE ZIMOWE

Zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego 2018/2019
FERIE ZIMOWE PRZYPADAJ? W DNIACH: 28 ... czytaj więcej

List Minister Edukacji Narodowej dotycz?cy przeciwdzia??ania dopalaczom i bezpiecze??stwa uczni??w podczas ferii zimowych

Warszawa, 15 stycznia 2019 r.
Szanowni Pa??stwo,
Dyrektorzy szkó?? i placówek o??wiatowych,
uczniowie ... czytaj więcej

III WEWN?TRZSZKOLNY KONKURS ZESPO???W KAMERALNYCH ??GRAMY RAZEM?

Zapraszamy do udzia??u wszystkich uczniów! Zespo??y instrumentalne i wokalno-instrumentalne!
w
... czytaj więcej

Wywiad??wka p????roczna

Dnia 15 stycznia 2019r.
wtorek
... czytaj więcej

??YCZENIA ??WI?TECZNE

Zdrowych, pogodnych i pe??nych rado??ci ??wi?t Bo??ego Narodzenia, wielu wspania??ych chwil sp?dzonych w gronie najbli??szych, a tak??e wszelkiej pomy??lno??ci w nadchodz?cym ... czytaj więcej

UWAGA

Dnia 24 grudnia 2018r. szko??a jest zamkni?ta... czytaj więcej

Zimowa przerwa ??wi?teczna

Zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego 2018/2019
ZIMOWA PRZERWA ??WI?TECZNA PRZYPADA W DNIACH: 23 GRUDNIA – 31 GRUDNIA 2018r.
W tym czasie szko??a ... czytaj więcej

KONCERT KOL?D

Uczniowie PSM I stopnia w Ciechanowie
serdecznie zapraszaj? na
... czytaj więcej

Nowe Godziny Pracy Biblioteki Szkolnej

UWAGA
Nowe godziny pracy biblioteki szkolnej. Od 05 grudnia ... czytaj więcej

G??RA GROSZA

Informujemy, i?? Nasza Szko??a ju?? po raz drugi bierze udzia?? w XIX edycji Góra Grosza, akcji zbierania monet w ca??ej ... czytaj więcej

strona 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..

Państwowa Szkoła Muzyczna