Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Centrum Edukacji Artystycznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Biuletyn Informacji Publicznej


PODZI?KOWANIA

Drodzy Uczniowie.
Mam nadziej?, ??e wypocz?li??cie po trudach pi?tkowych spektakli.
Byli??cie wspaniali!!!
Wiem, ??e mimo zm?czenia, do ko??ca dali??cie ... czytaj więcej

DRODZY RODZICE

Drodzy Rodzice. W zwi?zku z koncertem 29.03. w hali sportowej MOSiR trzeba by? ju?? przygotowanym do próby o godz. 8:00. Koncerty zaczynamy o 9:00 a ko??czymy 13:30. O ... czytaj więcej

Pr??ba Generalna

Próba generalna dla klas I-III przed wyst?pem 29 marca odb?dzie ... czytaj więcej

DRODZY RODZICE

Drodzy Rodzice.
We wtorek 26.III w Muzeum w Opinogórze wystawiamy 3 spektakle Moniuszkowskie dla szkó?? ... czytaj więcej

Gratulacje dla nauczyciela

GRATULUJEMY
Pani Tetjanie Fedorczuk - Eichler
... czytaj więcej

GRATULACJE

GRATULACJE!!
dla
... czytaj więcej

WYNIKI III WEWN?TRZSZKOLNEGO KONKURSU ZESPO???W KAMERALNYCH "GRAMY RAZEM"

PSM IM. STANIS?AWA MONIUSZKI W CIECHANOWIE
III WEWN?TRZSZKOLNY KONKURS ZESPO?ÓW KAMERALNYCH „GRAMY ... czytaj więcej

DRODZY RODZICE

Drodzy Rodzice!
   W bie???cym roku z okazji 200 rocznicy urodzin ... czytaj więcej

Informacja

Twórcy pierwszego ??piewnika Unii Europejskiej zapraszaj? do g??osowania na sze??? piosenek, które b?d? w tym wydawnictwie reprezentowa? Polsk?. W??ród ... czytaj więcej

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej CEA

AGNIESZKA OLSZA??SKA
Dy??ury: ... czytaj więcej

strona 3
1 2 3 4 5 6 7 8 ..

Państwowa Szkoła Muzyczna